Rediger Newser

Når du først har registrert deg her hos Newsergalleriet, så vil du ha muligheten til å redigere din egen profil. Her kan du logge inn med din e-post og passord for å gjøre det. Du vil få muligheten til å endre bilder og din presentasjon av deg selv. Dette vil bli gjennomgått før det blir godkjent og publisert. Redigererer du din profil, så gjelder de samme retningslinjene for opprettelse av en profil, så vi ser at du gjør det ordentlig og presenterer deg selv på en måte du kan stå inne for.

Lenge gjort dette manuelt

Vi har lenge gjort dette manuelt, men nå har vi fått lagt inn koder så alle brukere blir målt etter de standardene vi setter, og hvis det er noen brukere som er inaktive eller ufullstendige etter en stund, så vil de bli fjernet. Hvis det er noen spørsmål angående redigering eller registrering, så kan du sende en mail på post@newsergalleriet.no

Epostadresse:

Passord:

Comments are closed.